Series: Sexy Commando Gaiden: Sugoiyo!! Masaru-san