Series: Pokemon Movie 9: Pokemon Ranger to Umi no Ouji Manaphy