Series: Madan no Ou to Vanadis: Tigre-kun to Vanadi-chu